Betingelser
(og vilkår)
På denne siden vil du finne all relevant informasjon angående Hest & Vogn og hvordan du som kunde skal forholde deg til oss ved kjøp og salg av varer fra og/eller gjennom oss.
Historikk
  Hest & Vogn ble stiftet i 1988. Firmaet var da det første i Norge som gjenopptok bygging av tradisjonelle vogntyper i nyere tid. I dag har det kommet flere aktører på det Norske markedet, men de importerer hovedsakelig vogner fra land som Sverige, Danmark, Polen og Tyskland.
Vognene som Hest & Vogn selger, er laget i eget verksted av innehaver Knut Andreassen. Grunnen til at han startet opp denne bedriften var hans datters lidenskap for hest. Etterhvert begynte hun også å interessere seg for kjøring. Da han hadde tittet på en vogn som en bekjent hadde kjøpt inn dyrt fra Danmark, tenkte han; "Dette kunne jeg lage billigere". Og så var det hele igang.

Foretningsidé
  Siden vi har et hestemiljø i Norge med historiske røtter, bør historikken med tradisjonelle vogntyper videreføres. Derfor har jeg sett det som min oppgave å gjenskape disse vogntypene etter gamle tegninger, slik at den Norske kjørekulturen kan leve videre.

Firmaopplysninger
  Hest & Vogn er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer:
FNR 950027266.
Hest & Vogn har Bankkonto i Skandiabanken og det er: 9713.37.10977
Hest & Vogn har Postkonto i Posten og nummeret er.: 0540.06.15804

  All henting og levering av varer fra og til Hest & Vogn skal benytte adressen hvor butikk og verksted finnes. Adressen er:
Oterveien 10
1914 Ytre Enebakk


Postadresse
  All post og annen informasjon skal sendes til Hest & Vogn's kontoradresse. Adressen er:
Oterveien 10
1914 Ytre Enebakk


Produksjonsbestilling
  Ved bestilling av varer som må produseres av Hest & Vogn, sendes en ordrebekreftelse til kjøper. Bestillingen av ordren trer ikke i kraft før ordrebestillingen er returnert til Hest & Vogn i signert tillstand.

Leveringsbetingelser
  Hest & Vogn bruker Tollpost ved frakt av større gods. Mindre pakker sendes med Posten.
Varene sendes for kjøperens regning og risiko, f.o.b Enebakk/Oslo. Assuranse besørges av oss kun på oppfordring og da for kjøperens regning. Reklamasjoner på skade oppstått under transport må stilles til transportør eller assurandør. For varer som spesialbestilles av kjøperen og som må fremskaffes utenom våre vanlige rutiner, belastes kjøperen for alle tilleggskostnader.

Fakturering
  Kontant ved levering. Bestilte varer leveres i oppkrav. Ved bestilling av vogn, vil ikke produksjonen av vognen starte før det er inngått en skriftelig avtale med kunde. Før vognen sendes kunde, må kunde først ha betalt inn hele beløpet til Hest & Vogn's konto.
Hest & Vogn har Bankkonto i Skandiabanken og det er: 9713.37.10977
Hest & Vogn har Postkonto i Posten og nummeret er.: 0540.06.15804

Betalingsvilkår
  Vi har 10 dager netto på faktura. Ved for sen innbetaling beregnes 2,0% morarente pr. påbegynt måned og kr. 50,- i purregebyr pr. purring.

Salgspant
  Hest & Vogn har eiendomsrett i de leverte varer intill den totale kjøpesummen, inkl. eventuelle renter og gebyrer, er registrert hos oss. Aksept anses Ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

Reklamasjon
  Manko eller mangler ved varen reklameres overfor Hest & Vogn senest 8 dager etter at varen er mottatt hos kjøper. Ved reklamasjon skal det alltid følge en fullstendig utfylt reklamasjonsrapport og kopi av faktura/pakkseddel, hvor ordrenr./fakturanr. fremkommer. Reklamasjonsrapport sendes kjøper på oppfordring. Ufullstendig utfylt rapport og/eller manglende opplysninger om ordrenr./fakturanr. fører til sen eller ingen behandling av reklamasjonen. Erstatning av arbeids- og følgeskadekostnader vurderes individuelt av Hest & Vogn.

Retur
  Retur skal alltid være forhåndsgodkjent av Hest & Vogn. Kopi av pakkseddel/faktura må følge varen. Varen m/ emballasje må være ubeskadiget. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil eller mangler på varen, påviselige feil i våre kataloger, internettsider eller feilekspedering, belastes kjøperen med returfrakt. Det samme gjøres gjeldende ved manglende dokumetasjon (pakkseddel/faktura.) Retur av spesialbestilte varer som normalt ikke lagerføres av Hest & Vogn godkjennes ikke.